Relationstræning moduler v. Steen Beck-Hansen

Indholdet

Forløbet består af fire moduler á to dage:

Modul 1: Relationer, relationer, relationer

Tillidsfuld kontakt, kalibrering, matching, kommunikationscirklen, modellen af verden.
Det handler om, hvordan vi hver især oplever verden forskelligt. Vi oplever ikke verden, som DEN er – men som VI er! Og hvordan vi med denne opmærksomhed og bevidsthed kan fintune og skærpe vores kommunikation.

Modul 2: Selvledelse og kommunikation

Anerkendende empatisk feedback, kunsten at være proaktiv, ”3 styrkende beslutninger”, perspektivskift, reframing og abstraktionsniveauer.
Det handler om at tage ansvar (det modsatte af at være offer). At se gaven i hvad end, der sker. At sætte attraktive, realistiske mål – og nå dem! At sætte tydelige grænser, at være fleksibel i sin kommunikation – og sidst men ikke mindst at øge forståelsen for baggrunden for andres adfærd.

Modul 3: Dine personlige værdier og overbevisninger

Vi ser på, hvad der virkelig betyder noget for os i livet. Hvad der gør os glade og fylder os med energi og lyst. Og hvordan vi kan få endnu mere af det. Samtidig får vi bevidsthed om, hvilke begrænsende overbevisninger, vi har om os selv, om andre og om verden i almindelighed. Og dermed mulighed for at udfordre og ændre dem til mere støttende overbevisninger.

Modul 4: Dine personlige strategier

Vi mennesker har strategier for alt, hvad vi gør og for, hvordan vi bringer os selv i forskellige tilstande. Visse af vores strategier er gode og hensigtsmæssige. Andre er knap så hensigtsmæssige. Hvordan ved du f.eks. om du lykkes eller ikke lykkes med opgaven? Om du slår til eller ej? Bevidstheden om dette er altafgørende for din oplevelse af meningfuldhed og om du føler dig tilstrækkelig eller ej. Først når vi er blevet bevidste om vores uhensigtsmæssige strategier, er vi i stand til at ændre dem.

Varighed

Alle moduler á to dage, kl. 09.00 – 15.00

Har du spørgsmål eller ønsker du, at vi skal tage et uforpligtende møde så kontakt os her. Du er også meget velkommen til at ringe direkte til os på 29607278 (Steen) eller 29995601 (Helle).