Deltag i relationstræning v. Steen Beck-Hansen

Hvorfor deltage?

Gennemsnitlig tilfredshed: 4,6 ud af 5. Siden 2005!

Formålet med dette forløb er at øge robusthed og trivsel i hverdagen hos lærere og pædagoger – og samtidig skabe bedre indlæringsresultater!

Trivsel afhænger i høj grad af evnen til at samarbejde, prioritere og navigere i en ofte travl og omskiftelig hverdag. Det stiller store krav til dine medarbejderes relationskompetence. Og til deres evne til at lede sig selv.

Forløbet er relevant fordi dine medarbejdere:

 • mødes af høje forventninger fra omverdenen
 • ofte selv skal afgrænse deres arbejde og definere rollen
 • skal navigere i en ofte travl, presset og omskiftelig hverdag
 • ofte stiller store krav til sig selv
 • har brug for at sætte tydeligere grænser for sig selv og andre

Dette forløb vil gøre dine medarbejdere i stand til at:

 • skabe og vedligeholde sunde og konstruktive relationer
 • opfange signaler fra andre, så de bedre kan forstå dem
 • slå bedre igennem
 • sætte effektive mål – og nå dem!
 • skabe fokus og bevidsthed
 • forbedre egne motivations- og beslutningsstrategier
 • ændre egne uhensigtsmæssige vaner og mønstre
 • gennemskue gamle overbevisninger, der begrænser
 • ikke at tage andres adfærd og reaktioner så personligt (både forældres, børns og kollegers)

Dette forløb giver dine lærere og pædagoger:

 • tid og rum til fordybelse og refleksion
 • en tryg og anerkendende atmosfære, hvor de bliver set og hørt
 • fokus på det enkelte menneske
 • større gennemslagskraft, mere handlekraft og energi
 • bedre selvværdsfølelse
 • et pusterum med dem selv i centrum

Relationstræning - trivsel i hverdagen hos lærere og pædagoger.

Hvad siger skolechefen?

“Gennem de sidste 13 år har Vejle Kommunes skolevæsen arbejdet sammen med Steen Beck-Hansen omkring udvikling af skolelederne. Det startede med, at vi udviklede kurserne Selvledelse, Relationer og Kommunikation (SRK I og II) – og hen over årene har vi udviklet Vejle Kommunes skoleledere og nu også medarbejdere i folkeskolen i et tæt samarbejde med Steen.

Vi er i store omstillingsproceser i den offentlige sektor, og det er nærliggende at spare på udvikling, men for at kunne udvikle må man selv være i udvikling som leder – og jeg kan kun anbefale andre kommuner dette. Og skal man virkelig skabe de store forandringer i folkeskolen, kræver det at man tager fat på sig selv. Her er Steen en super facilitator og coach”. Anette Jensen, daværende skolechef, Vejle kommune

Hvad siger skolelederne?

“I en hverdag der kan være presset, oplever en del af vores medarbejdere, at de (set i bakspejlet) lader nogle forældre komme alt for tæt på deres personlighed og at det giver frustration og stresssymptomer.

SRK-forløbet hjælper dem til i højere grad at holde egne grænser og til at skelne mellem væsentlige og mindre væsentlige udfordringer. Derudover har mine medarbejdere på SRK fået et meget skarpere syn på, hvor de skal lægge deres energi og hvor de skal acceptere tingenes tilstand.

Det matcher meget godt den gamle Sindsrobøn: ”Giv mig sindsro til 
at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, 
mod til at ændre de ting, jeg kan – og visdom til at se forskellen.”  Dette citat er for mig kernen i SRK-forløbene”. Jens Jørgen Christensen, skoleleder, Petersmindeskolen

“Grundlæggende har vi en tro på, at relations- og kommunikationskomptencer er afgørende for eksekveringen af den pædagogik og det arbejde, vi udfører.

Medarbejdere der er i stand til at se sig selv ude fra, og har forståelse for den kontekst de indgår i, er medarbejdere der i højere grad kan handle autentisk i overensstemmelse med kerneopgaven.

For til stadighed at udvikle og fastholde vores professionelle tilgang, har vi derfor valgt at lade en del af vores medarbejdere deltage i SRK-forløbet, som et supplement til øvrige udviklingstiltag på Skovagerskolen.

De ledere der vurderer, at Selvledelse, Relationskompetence og Kommunikationskompetencer er vigtige i deres organisation kan med et godt udbytte sende deres medarbejdere på SRK”. Tage Jørgensen, skoleleder Skovagerskolen. Formand for skolelederforeningen i Vejle

“Lærere og pædagoger udfordres dagligt på at tænke privat contra professionelt. Vi er alle i job, hvor vi bruger vores personlighed i arbejdet, og rammesætning af sig selv er dagligt udfordret. På SRK får man redskaber til at rammesætte sig selv og adskille det private og personlige fra det professionelle, så man i højere grad er i stand til at tackle hverdagen.

Mange bliver følelsesmæssigt involveret i en grad, der giver stress, og her er SRK fantastisk. Her får man værktøjer både i forhold til sig selv, forståelse af modparten og muligheden for at kommunikere mere konstruktivt.

Den teoretiske indgangsvinkel blandet med en masse praktiske øvelser giver medarbejderne ”aha”oplevelser i stor grad, og det bidrager til stor forståelse for egne reaktioner samt indsigt i muligheder for at gøre noget andet”. Dorthe Terp, skoleleder, Englystskolen

“Medarbejderne, som kommer ”hjem”, har fået indsigt i egne og andres mønstre. Jeg oplever en højere grad af fornemmelse af ”hvem de er” i et fællesskab og hvordan de kan handle og orientere sig i et hektisk arbejdsliv (som de godt kan lide, men indimellem bliver udfordret af). 
 

For nogle bliver det en øvelse i at give slip på egne “mentale modeller”, der fastlåser dem i forskellige relationer – dét er væsentligt. 

Hvis man som kursist helst bare vil sidde stille og lytte, så er SRK sikkert ikke det, man skal på! På SRK taler man sammen, reflekterer og øver. Underviserne er dygtige til at aktivere og involvere deltagerne med et smil og meget insisterende, nysgerrige spørgsmål.

Alt i alt er SRK et slags Kinderæg! Tre i én! Arbejdet med egne mentale modeller, den involverende undervisningsform og dygtige undervisere!” Jesper Bruselius, Viceskoleleder, Søndermarksskolen

“For vores vedkommende er det ofte team, der ønsker at blive endnu bedre til samarbejdets kunst, der kan lære meget af at deltage på SRK. Udfordringen for mange team er kommunikation – fik du sagt, det du ville? Bliver du tit misforstået?

SRK tilfører samarbejdet en ekstra dimension. Det giver tid og ro til at lære om det samspil, der foregår hver dag mellem kolleger. Du skal kun koncentrere dig om at udvikle dig og dit team.

På SRK bliver der skabt optimale forhold for det at være sammen. 

Vi oplever, at vores medarbejdere kommer hjem og er klar til reel selvstyrende teams.

Jeg vil rigtig gerne give min anbefaling – også til ledelsesteam eller ledernetværk, der ønsker basis for forandringer”. Kristian Pedersen, skoleleder, Mølholm skole

“Tilbage i januar 2013 gennemførte vi et SRK-forløb for al pædagogisk personale på Firkløverskolen.

Vi har rigtig mange meget ambitiøse lærere og pædagoger, som dagligt står med store og ansvarsfulde roller og med mange bolde i luften. Vi ønskede at give dem mulighed for at reflektere over egen rolle i forhold til den professionelle opgave, de har som mentorer for mange elever i dagligdagen.  

Med SRK-forløbet fik vi et refleksionsbust samt super individuel sparring for dem, der ønskede det. Steen og Helle serverer SRK på en måde, så det er meget svært ikke at engagere sig”. Preben Skov Christensen, skoleleder, Firkløverskolen

Har du spørgsmål eller ønsker du, at vi skal tage et uforpligtende møde så kontakt os her. Du er også meget velkommen til at ringe direkte til os på 29607278 (Steen) eller 29995601 (Helle).