Forside

  • Personlig coaching og sparring undervejs på hele forløbet sikrer forankring og integration af det indlærte
  • Øget robusthed og bedre relationer -> bedre trivsel -> gladere medarbejdere -> lavere fravær og bedre indlæringsresultater

realtionstraening.dk - Relationstræning v. Steen Beck-Hansen

”LÆRERE, DER FORMÅR AT INDGÅ I RELATIONER MED ELEVER PÅ EN LIGEVÆRDIG, VENLIG OG GOD MÅDE, HAR LANGT BEDRE INDLÆRINGSRESULTATER. DET ER DER NU EVIDENS FOR.”

“Det indebærer også, at du kan håndtere elevernes reaktioner og kan drage omsorg for dem. Også dem, der er møgirriterende og umulige.” Sven Erik Nordenbo – Professor og daglig leder af Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.